Bei engem schéine Wand waren d’Optimisten den 11. an 12. Juni 2022 nees präsent um Stauséi. No e bëssi Theorie ass et op d’Waasser gaang. Do konnten eis jonk a motivéiert Seegler nees vill praktesch Erfahrunge sammelen. Virun allem Kenteren a géint de Wand kräize stongen um Programm. Den Highlight vum Weekend war eis kleng Regatte. Dobäi si sie all Allure geseegelt an hu vill Bojen emkreest.

Mir freeën eis schonn op dee nächsten Optimiste-Weekend, den 2. an 3. Juli 2022.

Kyra an Tim

Weider Infos: kyrabenecke@gmail.com / timfelber2000@gmail.com

1 Comment

  • by TOMM
    Posted
    15/06/2022 21:44 0Likes

    The best Opti sailing weekend ever!
    Villmools Merci Kyra and Tim

Add Your Comment